IMATGE CORPORATIVA · WEB

Granollers Habitatge

Un canvi d’enfoc per
acostar-se a les persones

GRANOLLERSHABITATGE.CAT

&

L’Ajuntament de Granollers volia donar una empenta a les polítiques d’habitatge i necessitava renovar la imatge del departament per fer-la menys institucional i més propera a les persones.

El primer canvi comença pel nom: passem de “Granollers Promocions” a “Granollers Habitatge”, d’una administració freda cap a una altra que fa costat a les persones.

El logotip, amb una tipografica a mà alçada, reforça la sensació d’humanitat. La composició, molt vertical, vol reflectir el model de ciutat que defineix una manera de conviure.

La web intenta fer senzills els tràmits complicats. Vam incloure il·lustracions per continuar amb el to amable i humà i la navegació es planteja d’una manera senzilla i centrada en els usuaris.

Per últim, ens encarreguem de la retolació i senyalètica de la oficina. Un nou espai, a peu de carrer, que convida a entrar.